ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van “Drops of Jupiter” en op iedere overeenkomst tussen “Drops of Jupiter”  en de klant.
 2. De teksten van de diverse onderdelen van deze algemene voorwaarden zijn ook afzonderlijk terug te vinden in de footer van onze website www.DropsOfJupiter.nl
 3. Bij bestellingen via de webshop vragen wij u om de algemene voorwaarden te accepteren, zodat we weten dat u hiervan kennis heeft kunnen nemen, voordat u uw bestelling afrondt.
 4. Op alle overeenkomsten tussen “Drops of Jupiter”  en de klant, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


  PRIVACY VERKLARING 

6 juni 2018

Uw privacy is voor Drops of Jupiter van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website DropsofJupiter.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Drops of Jupiter

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw  e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website DropsofJupiter.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

 BESTELLEN  

 1. Bestellingen en reserveringen kunnen geplaatst worden via de webshop www.dropsofjupiter.nl of per e-mail.
 2. Bestellingen via de webshop kunnen afhankelijk van de omvang en het afleveradres meteen worden afgerond. Als de tarieven voor het verzenden bekend zijn, ziet u direct online de hoogte van de verzendkosten. Indien u akkoord gaat met deze kosten, kunt u meteen doorgaan naar afrekenen. Zie betaalopties voor meer informatie over hoe u kunt afrekenen.
 3. Als de hoogte van de verzendkosten niet direct berekend kan worden, krijgt u later per mail een offerte. Deze offerte is geheel vrijblijvend en zonder verplichting. De geldigheid van deze offerte vervalt 3 dagen na de offertedatum.
 4. Indien u akkoord gaat met de offerte, kunt u meteen vanuit de e-mail doorgaan naar afrekenen. Zie betaalopties voor meer informatie over hoe u kunt afrekenen.
 5. Bij aankoop via de webshop of via e-mail komt de overeenkomst met “Drops of Jupiter”  tot stand op het moment dat “Drops of Jupiter” een (order)bevestiging verstuurt naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 6. Zolang “Drops of Jupiter”  de order niet heeft bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Betaalopties

De betaalopties zijn geïntegreerd in de webshop. Afhankelijk van het afleveradres hanteert “Drops of Jupiter” de volgende opties:

 1. vooruit betalen via iDEAL (alleen in Nederland),
 2. vooruit betalen via PayPal met een creditcard,
 3. vooruit betalen via een overboeking – o.v.v. uw order- of factuurnummer – naar onze bankrekening met IBAN nr.: NL20RABO0313778884, SWIFT/BIC code: RABONL2U t.n.v. Drops of Jupiter te Assen.
 4. verzenden onder rembours (alleen binnen Nederland) en
 5. contant betalen bij afhalen (op afspraak) in Assen


Betalingstermijn

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen een periode van 3 dagen na bestelling via de webshop of ontvangst van een offerte per mail.

Is de betaling na afloop van deze periode niet bijgeschreven, dan behoudt “Drops of Jupiter”  zich het recht voor om de koop te ontbinden en het product weer in haar aanbod op te nemen. Alvorens hiertoe over te gaan zal “Drops of Jupiter”  dat eerst per mail aan de klant mededelen.

 

 BEZORGEN EN VERZENDEN

 1. Zodra uw betaling bij ons binnen is, hoort u van ons de details van het transport.
 2. Verzending van uw bestelling via PostNL vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Bij levering door onze eigen bezorgdienst (een maal in de veertien dagen) dient u rekening te houden met een maximale levertijd van 14 dagen.
 3. Indien een product speciaal voor u en volgens uw aanwijzingen moet worden aangepast/samengesteld dient u rekening te houden met een langere levertijd.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan “Drops of Jupiter” kenbaar heeft gemaakt.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij “Drops of Jupiter”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Hoewel we alle producten zorgvuldig inpakken, is schade tijdens het transport nooit helemaal uit te sluiten. Als uw bestelling tijdens het transport onverhoopt toch schade oploopt, dient u dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail bij ons te melden. De melding dient voorzien te zijn van duidelijke foto’s van de schade aan het product of de producten en de verpakking.
 7. Zichtbare schade aan de verpakking, dient direct bij ontvangst aan de bezorger te worden gemeld.
 8. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, berichten wij de klant hierover in principe binnen vijf werkdagen na de bestelling, maar altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing kan worden geleverd, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 9. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal “Drops of Jupiter” het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

 RETOUR RECHT

 1. Alle producten die via de webshop worden gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen een termijn van veertien dagen worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
 2. De retourzending dient van te voren bij ons aangemeld te worden (per e-mail of telefoon). Indien noodzakelijk ontvangt u van “Drops of Jupiter”  aanvullende verzendinstructies.
 3. Retourneren kan alleen indien verpakking en product in dezelfde staat zijn waarin “Drops of Jupiter” het aan de klant heeft afgeleverd.
 4. U dient bij de retourzending een briefje te doen met uw NAW-gegevens, de (kopie)factuur en uw bankrekeningnummer.
 5. Het is uiteraard ook mogelijk om de producten op afspraak zelf terug te brengen.
 6. Zodra “Drops of Jupiter”  de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald.
 7. Mits anders overeengekomen vervalt het recht om een product zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen terug te sturen, als u kiest voor afhalen van het product waarbij u ruim de gelegenheid krijgt om het product te beoordelen. 

 

 HET AANBOD

 “Drops of Jupiter”  verkoopt originele vintage producten. Gezien de leeftijd hiervan kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn. Om de staat van de artikelen aan te duiden gebruiken we de volgende   categorieën: uitstekend, zeer goed, goed, redelijk en matig.

 “Drops of Jupiter”  controleert alle aangeboden producten op deugdelijkheid en veiligheid. De bedrading van lampen wordt gecontroleerd en indien nodig vervangen.

 1. “Drops of Jupiter”  verkoopt verlichting zonder gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen en/of led lampen. Op eventueel wel geleverde gloeilampen kan geen garantie worden gegeven.
 2. Het is mogelijk de aangeboden artikelen te bezichtigen U kunt ons mailen of bellen voor een afspraak
 3. “Drops of Jupiter”  heeft een webshop waarin een uitgebreide en nauwkeurige omschrijving en foto’s van de aangeboden producten te zien is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten mogelijk te maken. De afbeeldingen/foto's die wij plaatsen in onze webshop zijn een zo'n waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten. Opvallende beschadigingen, krasjes of vlekken worden expliciet benoemd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden “Drops of Jupiter” niet.